Donacija rječnika


Bračni par Fahra i Mustafa Čulić iz Sarajeva, su čuli za naše aktivnosti i, u želji da doprinesu edukativnim programima Centra, odlučili da fond rječnika i druge akademske literatu...

15 01, 2018

Mladi u BiH su željni novih znanja


Ono što nastojimo mi u Centru uvijek da ostvarimo jeste da imamo ono najpotrebnije za tržište rada, da obezbijedimo znanja mladima kako bi se mogli normalno i kvalitetno kvalifikov...

08 01, 2018

III Ciklus kurseva informatike - UPIS


Upisi za III Ciklus kurseva informatike su u toku.

25 12, 2017