INTENZIVNI KURS ARAPSKOG JEZIKA ZA STUDENTE FIN-a


Ponedjeljak, 03.09.2018. godine

Kulturni centar „Kralj Fahd“ u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka u Sarajevu već treću godinu zaredom organizuje intenzivni kurs arapskog jezika za brucoše fakulteta islamskih nauka.

Danas je u Centru upriličen prijem studenata polaznika kursa i tom prilikom su im se obratili direktor KC Kralj Fahd doc. dr. Muhamed Alu Šejh i dekan Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Zuhdija Hasanović i između ostalog istakli da je jedan od ciljeva kursa je priprema studenata za uspješno dalje školovanje na ovoj visokoškolskoj instituciji gdje je arapski jezik sastavni dio plana i programa, ali i da će znanje stečeno na kursu moći primijeniti kako u daljem školovanju, tako i u svakodnevnom životu.

Do sada je ukupno 173 studenta pohađalo pripremni intenzivni kurs u protekle dvije godine, a ove godine njih 62 će raditi testiranje radi određivanja nivoa predznanja nakon čega će biti raspoređeni u ogovarajuće grupe i već od sutra početi sa pohađanjem nastave.

Nastava se izvodi svakim radnim danom u periodu 10:00-15:00 sati u prostorijama Centra, gdje će studenti raspoređeni u 3 grupe redovno pohađati nastavu i stjecati nova znanja iz arapskog jezika.