Održan interaktivni seminar o sigurnosti u saobraćaju, sigurnosti na internetu i ekstremizmu


Kulturni centar „Kralj Fahd“ ugostio je preko 300 učenika osnovnih i srednjih škola u sklopu interaktivnog seminara o sigurnosti u saobraćaju i na internetu, te ekstremizmu i prevenciji istog.

Saradnici Centra u ovom projektu su bili: MUP KS, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i NVO Global analitika.

Više možete pročitati na slijedećem linku