Posjeta osnovnoj školi "Edhem Mulabdić"


Predstavnici Kulturnog centra „Kralj Fahd“ su posjetili OŠ „Edhem Mulabdić“ i u renoviranom kabinetu arapskog jezika se družili sa učenicima V razreda.

Jedan od ciljeva posjete je bio upoznati učenike sa aktivnostima KC „Kralj Fahd“ i dodatno ih motivirati da uče arapski jezik. U cilju promocije arapskog jezika i upoznavanja mladih naraštaja sa njim, profesorica Adisa Imamović je skupa sa 30 učenika odradila zanimljivu prezentaciju o arapskom jeziku, nakon čega su učenicima podijeljeni prigodni pokloni.