Arapski jezik za odrasle

Edukativni programi u Kulturnom centru "Kralj Fahd" pružaju značajan doprinos u razvijanju komunikacijskih vještina. Učenje i poznavanje stranih jezika smatra se nophodnim za svakog pojedinca, kako u ličnom, tako i u profesionalnom životu.

Upravo iz tog razloga, nastavni plan i program prilagođen je svim dobnim skupinama i utemeljen je na najsavremenim metodama podučavanja, čime se polaznicima omogućava sticanje znanja iz oblasti gramatike i vokabulara kao i funkcionalnog jezika za svakodnevnu upotrebu.

Arapski jezik je jedan od šest službenih jezika organizacije Ujedinjenih nacija. To je jezik kulture, nauke, književnosti i umjetnosti sa čuvenom viševijekovnom tradicijom. Uzevši u obzir sve navedene činjenice, Kulturni centar "Kralj Fahd"  preuzeo je obavezu očuvanja vrijednosti arapskog jezika.

Visokokvalificirani stručni tim Centra usmjerio je svoje napore ka pripremi i izdavanju serijala knjiga za učenje arapskog jezika pod nazivom "Tawasul". Uz knjige je pripremljen i dodatni materijal u vidu audio cd-ova, postera i flashcards-a, koji učenje jezika čine lakšim i zanimljivijim.

Istaknuti stručni tim mladih profesora na pristupačan, inovativan i kreativan način kod polaznika budi interes, motivaciju i ljubav za učenjem i usavršavanjem arapskog jezika.

Kursevi se odvijaju dva puta sedmično u trajanju od jedan sat i pedeset minuta.

Termini kursa su prilagođeni mogućnostima polaznika, te u skladu s tim kursevi se održavaju u prijepodnevnim terminima od 10.00 i 12.30 sati i poslijepodnevnim terminima od 17.00 i 19.00 sati.

Kandidati koji posjeduju određeno znanje iz arapskog jezika rade test za određivanje nivoa (placement test) kako bi bili smješteni u odgovarajuću grupu.

Jedan nivo kursa traje osam sedmica nakon čega se radi finalni ispit od čijeg rezultata zavisi sticanje certifikata.

U toku jedne akademske godine planirana su tri upisna roka.

Upis se vrši putem online prijave koja je aktivna u upisnom roku.

KURS ARAPSKOG JEZIKA
PROGRAM U TOKU AKADEMSKE GODINE
UPISI
Arapsko pismo – A0
Usvajanje osnovnih jezičkih vještina (čitanje, pisanje, izgovor)
3 upisna roka
I stepen – A1
Usvajanje vokabulara i osnova gramatike
II stepen – A2
Aktivno usvajanje vokabulara, složenije jezičke forme
III stepen – A2+
IV stepen – B1
V stepen – B1+
VI stepen – B2
Konverzacija
Praktična primjena jezika - INTERAKCIJA


Slike galerije