Intenzivni kurs arapskog jezika

Intenzivni kursevi arapskog jezika organizuju se periodično s ciljem da se zainteresovanim kandidatima omogući da u što kraćem vremenskom periodu savladaju gramatiku i složenije jezičke forme, te usvoje vokabular koji će im omogućiti izravnu komunikaciju. 

Kurs je namjenjen za punoljetne osobe.

Nastava traje 6 sedmica i odvija se svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati.

Uslov za pohađanje intenzivnog kursa arapskog jezika je poznavanje arapskog pisma, čitanje i pisanje (nivo A0).

Kandidati koji nisu pohađali kurs arapskog u Centru rade prijemni test.

U okviru intenzivnog kursa, polaznici prelaze gradivo cjelokupnog serijala udžbenika Tawasul.

Upisi se vrše putem online prijave koja je aktivna u upisnom roku.

Slike galerije