Kaligrafija

Kulturni centar "Kralj Fahd"  već dugi niz godina organizira kurseve kaligrafije koji su postali sastavni dio promocije arapske kaligrafije a samim tim kulture Kraljevine Saudijske Arabije.

Kaligrafija i njeno mjesto u umjetnosti plijeni posebnu pažnju zbog ljepote i izražajnosti stilova koji se koriste za stvaranje nenadmašivih umjetničkih djela.

Arapska kaligrafija svojom raskošnom ljepotom vizuelnog izraza i kompozicije harfova ima široku primjenu (dekoracija knjiga, predmeta, ispisa na monumentalnim objektima...). U cilju promocije arapske kaligrafije, ne samo kao umjetnosti već kao i iskaza duhovnosti, kulture i tradicije, svi zainteresirani kandidati imaju mogućnosti u našem Centru pohađati kurs kaligrafije i na taj način obogatiti svoje znanje i vještine.

Na kursu, kandidati se upoznaju sa osnovama klasične arapske kaligrafije (historijat i materijali), te se osposobljavaju za pisanje i razumijevanje kaligrafskih ispisa i time uvode u umjetnost arapske kaligrafije.

Kurs je podijeljen na tri nivoa u okviru kojih polaznici se izučavaju šest stilova kaligrafskog pisanja.

KURS ARAPSKE KALIGRAFIJE
PROGRAM U TOKU AKADEMSKE GODINE
UPISI
I stepen
Rika’a, Kufi stilovi

3 upisna roka
II stepen
Sulus, Nesih stilovi
III stepen
Divani, Nasta’lik stilovi


Slike galerije