Ljetna škola za djecu

Obavještavamo zainteresovane roditelje i djecu da Kulturni centar „Kralj Fahd“ organizuje Ljetnu školu za djecu, uzrast od 7 do 13 godina, u periodu od 20.06 do 08.07.2022. godine.

Ljetna škola je edukativno – rekreativnog karaktera i za cilj ima ispuniti slobodno vrijeme djece zanimljivim i korisnim sadržajima.

Teme Ljetne škole 2022 : „ Moja Porodica“ i „ Recept za prijateljstvo“.

Program Ljetne škole obuhvata:

  • Kreativno – edukativne radionice
  • Debatne radionice (razvoj komunikacijskih vještina kod djece i mladih, što uključuje vještine javnog nastupa, argumentiranja i kritičkog razmišljanja)
  • Životne vještine
  • Kurs informatike i arapskog jezika
  • Sportske aktivnosti
  • Izleti

Obzirom da je broj djece ograničen, molimo vas da na vrijeme popunite ONLINE prijavu na web stranici Centra (www.kf-cc.ba).

Konkurs je otvoren do popunjavanja slobodnih mjesta, a najkasnije do 13.06.2022. god.

Spisak primljene djece bit će objavljen u srijedu, 15.06.2022. godine na web stranici Centra www.kf-cc.ba i na oglasnoj ploči Centra.

Za sve informacije o Ljetnoj školi možete kontaktirati brojeve telefona:

033 776 047, 033 776 081, 033 776 041, 033 776 019.