Ljetna škola za djecu

Obavještavamo zainteresovane roditelje i djecu da Kulturni centar „Kralj Fahd“ organizuje Ljetnu školu za djecu, uzrast od 7 do 14 godina, u periodu od 17.07 do 28.07.2023. godine.

Ljetna škola je edukativno – rekreativnog karaktera i za cilj ima ispuniti slobodno vrijeme djece zanimljivim i korisnim sadržajima.

Program Ljetne škole obuhvata:

  • Kreativno – edukativne radionice
  • Debatne radionice (razvoj komunikacijskih vještina kod djece i mladih, što uključuje vještine javnog nastupa, argumentiranja i kritičkog razmišljanja)
  • Životne vještine
  • Kurs informatike i arapskog jezika
  • Sportske aktivnosti
  • Izleti


UPIS JE ZAVRŠEN!

Spisakovi primljene djece:

Dječaci 7-9 godina : PREGLEDAJ

Djevojčice 7-9 godina : PREGLEDAJ

Dječaci 10-12 godina : PREGLEDAJ

Djevojčice 10-12 godina : PREGLEDAJ

Dječaci 13-14 godina : PREGLEDAJ

Djevojčice 13-14 godina : PREGLEDAJ


Djeca koja se nalaze na spisku primljenih u Ljetnu školu "Kuća radosti" su obavezna u pratnji jednog roditelja ili staratelja prisustvovati na ceremoniji otvaranja Škole koja će se održati prvog dana, 17.07.2023. u Kulturnom centru "Kralj Fahd" u 10.00 sati. U suprotnom će se smatrati da su odustali.


U sklopu aktivnosti Ljetne škole djeca iz najstarije dobne grupe (13-14 godina) imaće priliku da učestvuju u kvizu znanja i osvoje vrijedne nagrade. 

Kviz obuhvata odabrane oblasti za koje će učesnici imati priliku da se pripreme tokom prve sedmice Ljetne škole, a takmičenje će se održati u drugoj sedmici.


Za sve informacije o Ljetnoj školi možete kontaktirati brojeve telefona:

033 776 047, 033 776 081, 033 776 041, 033 776 013.