Napredna informatika

Koliko je poznavanje rada na računaru važno govori nam i sama činjenica da prilikom aplikacije za gotovo svaki posao, potreban nam je i dokument o verifikaciji poznavanja rada na računaru koje je uz aktivno korištenje interneta jedan od osnovnih uslova za obavljanje mnogih zanimanja u savremenom svjetu.

Obzirom da je za mnoge poslove pored osnovnog poznavanja rada na računaru potrebno poznavanje i naprednijih programa, poput grafičkog dizajna, web dizajna, programiranja i slično, u sklopu informatičkih kurseva Centar pruža obuku za sve one koji žele po prvi put upoznati se sa ovim programima ili nadograditi svoje znanje.

Jedna programska cjelina traje 6 sedmica a nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od jedan sat i pedeset minuta.

Termini kursa su prilagođeni mogućnostima polaznika, te u skladu s tim kursevi se održavaju u prijepodnevnim terminima od 10.00 i 12.30 sati i poslijepodnevnim terminima od 17.00 i 19.00 sati.

Ukoliko kandidati nisu prethodno završili neki od informatičkih kurseva u našem Centru a aplicirali su za neki od naprednijih kurseva, na početku nastavnog ciklusa pristupaju praktičnom placement testu, te se na osnovu rezultata testa određuje programska cjelina koju kandidat može pohađati.

Na kraju svake programske cjeline, polaznici rade praktični test na osnovu čijeg rezultata se stiče certifikat. 

U toku jedne akademske godine planirana su četiri upisna roka.

Upis se vrši putem online prijave koja je aktivna u upisnom roku.


NAPREDNA INFORMATIKA

PROGRAM U TOKU AKADEMSKE GODINE

UPISI

Adobe Illustartor
Programming C++
MS Project

4 upisna roka

Adobe Photoshop
Visual C#
Linux
Adobe InDesign
PHP Programming
Designing Inf. System
DTP Publishing
JavaScript
Networking
Wordpress
Java
SPSS
Joomla
Matlab
AutoCad
HTML & CSS
Android Development
Servicing A+ (hardware)
ASP.net
MS SQL
Servicing A+ (software)


Napredni kurs informatike obuhvata usavršavanje naprednog rada na računaru.

Informacije o kursevima