Osnovna informatika

Informatičko osposobljavanje veoma je bitan segment za razvoj savremenog društva. Obzirom na brz razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija  javlja se i potreba za stalno dopunjavanje i usavršavanje.

Kursevi informatike u našem Centru namjenjeni su svima onima koji se prvi put susreću sa svijetom računara, ali i onima koji žele da savladaju napredne tehnike rada. Korisnik se upoznaje sa svim aspektima svakodnevne upotrebe računara, kako u lične tako i u poslovne svrhe.

Informatički kabineti opremljeni su najsavremenom računarskom opremom.

Obuka se odvija po principu jedan polaznik – jedan računar. Pored računarske opreme, za svaki kurs, polazniku su na raspolaganju i besplatni priručnici koje je pripremio visokokvalificirani stručni tim Centra.

Kursevi su podijeljeni u dvije cjeline: osnovni kursevi (MS Windows i MS Office) i napredni kursevi (programiranje, web design, grafički dizajn...)

Jedna programska cjelina traje 6 sedmica a nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od jedan sat i pedeset minuta.

Termini kursa su prilagođeni mogućnostima polaznika, te u skladu s tim kursevi se održavaju u prijepodnevnim terminima od 10.00 i 12.30 sati i poslijepodnevnim terminima od 17.00 i 19.00 sati.

Kandidati koji ne posjeduju prethodno znanje, tj. prvi put se susreću sa radom na računaru, mogu se prijaviti na osnovni (početni) kurs Microsoft Windows bez polaganja placement testa.

Ukoliko kandidati nisu prethodno završili neki od informatičkih kurseva u našem Centru a aplicirali su za neki od naprednijih kurseva, na početku nastavnog ciklusa pristupaju praktičnom placement testu, te se na osnovu rezultata testa određuje programska cjelina koju kandidat može pohađati.

Na kraju svake programske cjeline, polaznici rade praktični test na osnovu čijeg rezultata se stiče certifikat. 

U toku jedne akademske godine planirana su četiri upisna roka.

Upis se vrši putem online prijave koja je aktivna u upisnom roku.

KURSEVI INFORMATIKE


PROGRAM U TOKU AKADEMSKE GODINE
UPISI
Microsoft Windows 10
4 upisna roka
Microsoft Word 2010
Microsoft Power Point 2010
Microsoft Excel 2010
Microsoft Access 2010
Internet


O KUSEVIMA

Informacije o kursevima