Engleski jezik

Obzirom da živimo u vremenu globalizacije, engleski kao univerzalni jezik značajna je karika u svakodnevnoj komunikaciji širom svijeta. Kako je poznavanje engleskog jezika postalo nezaobilazno u svim sferama ljudskog života i često bitan, ako ne i presudan kriterij pri apliciranju za određena radna mjesta ili prijem na određeni univerzitet, učenje engleskog jezika više nije samo pitanje želje, nego je i potreba.

Istaknuti stručni tim mladih profesora na pristupačan, inovativan i kreativan način kod polaznika budi interes, motivaciju i ljubav za učenjem i usavršavanjem ovog jezika.

Program nastave kursa engleskog jezika izvodi se po udžbeniku New Headway (Oxford University press) i isključivo na engleskom jeziku.

Udžbenik je bogat vokabularom i tematikama iz svakodnevnog života. Akcenat je na obnavljanju i uvođenju novih jezičkih cjelina pri čemu se koriste sve četiri vještine upotrebe jezika: slušanje, čitanje, govor i pismeno izražavanje. Polaznici predstavljanju sebe i upoznaju druge, prave samostalne prezentacije, zatim obrađuju teme iz svakodnevnog života upotrebljavajući vokabular, gramatiku, i jezičke vještine koje su usvojili ili dalje usvajaju tokom pohađanja nastave. 

Nakon završenog kursa, naši polaznici su spremni za samostalnu komunikaciju na engleskom jezikom, putem usmenog i pisanog izražavanja, kao i upotrebe funkcionalnog jezika u svakodnevnom životu.

U toku jedne akademske godine planirana su tri upisna roka.

Upis se vrši putem online prijave koja je aktivna u upisnom roku.

Polaznici koji imaju određeno predznanje engleskog jezika imaju mogućnost testiranja za određivanje nivo znanja. 

Na osnovu rezultata testiranja polaznike raspoređujemo u grupe odgovarajućeg nivoa kursa.

Ukoliko kandidat nema prethodno znanje, može se prijaviti za početni nivo bez polaganja placement testa.

Jedan nivo kursa traje 6 mjeseci i podijeljen je na tri modula (A,B,C) od kojih svaki traje 8 sedmica. Nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od jedan sat vremena i pedeset minuta.

Termini kursa su prilagođeni mogućnostima polaznika, te u skladu s tim kursevi se održavaju u prijepodnevnim terminima od 10.00 i 12.30 sati i poslijepodnevnim terminima od 17.00 i 19.00 sati.

Na kraju svakog modula, polaznici rade pismeni test koji je uslov za prelazak na naredni modul.

Po završetku sva tri modula polaže se finalni ispit na osnovu čijeg rezultata se stiče certifikat.


KURS ENGLESKOG JEZIKA
PROGRAM U TOKU AKADEMSKE GODINE
UPISI


ENGLESKI JEZIK
New Headway

Elementary nivo


3 upisna roka
Pre-Intermediate nivo
Intermediate nivo
Upper-Intermediate nivo
Advanced nivo