Šta je klub prijatelja Kulturnog centra „Kralj Fahd“?

Klub prijatelja KCKF je zajednica svih onih koji su svoje znanje stekli ili usavršili kroz različite edukativne kurseve, seminare i konferencije koje mi dugi niz godina veoma uspješno vodimo i organiziramo. Ovaj klub je osnovan kako bi naši polaznici mogli tješnje sarađivati sa nama, biti na vrijeme informirani o svemu što planiramo i davati nam povratnu informaciju o našim aktivnostima i sadržajima.

Upoznajmo se bolje i probajmo organizirati nove sadržaje zajedno!

Dragi prijatelji, računamo na Vas!