Dječije

Serijal "Gars"

Zbirka moralno-poučnih priča namijenjena je djeci uzrasta od 4 do 10 godina, s ciljem usađivanja pozitivnih vrijednosti u svijest budućih generacija i oplemenjivanja njihove spoznaje na način koji je prilagođen njihovim interesima i potrebama, doprinoseći izgradnji pozitivnog kulturološkog ambijenta za buduće naraštaje.

Naučne publikacije

Kraljevina Saudijska Arabija

Publikacije iz ove teme nastoje približiti bosanskohercegovačkoj publici arapsku kulturu, naučna dostignuća i historiju.
Poseban dragulj predstavlja publikaciju "Upoznaj Kraljevinu" koja je prevedena na dva jezika.

Bosna i Hercegovina

Kulturni centar "Kralj Fahd" nastoji da publici u Saudijskoj Arabiji predstavi obrazovanje, književnost, historiju i prirodne ljepote kroz svoje publikacije.

Saradnja