Obavještenja

Sportsko-rekreativni centar

ODBOJKA ZA ŽENE
PETAK: 10:30
PETAK: 17:45

RUKOMET ZA ŽENE
UTORAK: 11:00
ČETVRTAK: 17:30

Sve informacije na email sport@kf-cc.ba

RADNO VRIJEME I INFO ZA ŽENE

Utorak i Srijeda 11:00-13:50 sati
Četvrtak 14:30-18:50 sati
Petak 14:30-20:20 sati

RADNO VRIJEME I INFO ZA MUŠKARCE

Subota-Srijeda 14:30-21:50 sati


Za sve upite možete kontaktirati Sportski centar Kralj Fahd u toku radnog vremena na broj telefona: 033 776 093