Obavještenja

Sportsko-rekreativni centar

Sve informacije na email sport@kf-cc.ba

INFORMACIJE ZA ŽENE U PERIODU:

Utorak i Srijeda 11:00-13:50 sati
Četvrtak 14:30-18:50 sati
Petak 14:30-20:20 sati

INFORMACIJE ZA MUŠKARCE U PERIODU:

Subota-Srijeda 14:30-21:50 sati


Raspored termina - TERETANA

Termini za muskarce

ponedjeljak, utorak, srijeda, subota, nedjelja 14:30-15:50

ponedjeljak , utorak, srijeda, subota, nedjelja  16:00-17:20

ponedjeljak , utorak, srijeda, subota, nedjelja  17:30-18:50

ponedjeljak, utorak, srijeda, subota, nedjelja  19:00-20:20

ponedjeljak , utorak, srijeda, subota, nedjelja  20:30-21:50


Termini za žene

utorak i srijeda 11:00-12:20h (uglavno popunjen termin)

utorak i srijed a 12:30-13:50h

četvrtak i petak 14:30-15:50h - (uglavno popunjen termin) 

četvrtak i petak  16:00-17:20h

četvrtak i petak  17:30-18:50h - (uglavno popunjen termin) 

Petak 19:00-20:20h

Za sve upite možete kontaktirati Sportski centar Kralj Fahd u toku radnog vremena na broj telefona: 033 776 093