Kultura u Saudijskoj Arabiji je utemeljena na islamskom principu shvatanja umjetnosti u kojem se čovjek disciplinira i realizira kroz svijest o prisutnosti Uzvišenog Allaha dž.š.   

Opis

Da bi se prezentirala kultura Saudijske Arabije, potrebno je precizno predstaviti svaki elemenat koji čini njenu kulturu. Budući da pojam kulture u širem smislu obuhvata i duhovnu i materijalnu komponentu ljudske aktivnosti, može se reći da je kultura Saudijske Arabije utemeljena na islamskim vrijednostima i arapskoj tradiciji. 

U prošlosti, stanovništvo Arabijskog poluotoka je većinom živjelo u plemenskim organizacijama kao nomadi i stočari. Razvojem trgovine, materijalna situacija Arabljana se znatno poboljšava, pogotovo jer su bili glavni posrednici na trgovačkom putu između Bizantije i Indije. Danas, bez obzira na masovnu urbanizaciju i impresivna arhitektonska zdanja, Saudijci nastoje očuvati spomen na tradicionalnu svakodnevnicu beduina, tradicionalne zanate i ručne radove, tradicionalne sportove kao što su sokolarstvo i trka kamila, te specifični folklorni ples kojim dominiraju elementi jedinstva, zajedništva, hrabrosti i viteštva. 

Glavna komponenta saudijske kulture u cjelini jeste gostoljubivost i velikodušnost prema svim gostima. U Saudijskoj Arabiji se kao rijetko gdje poštuje socijalno, vjersko i prehrambeno naslijeđe, tako da njenu kuhinju odlikuju egzotična mješavina različitih začina i vjekovna kulinarska tradicija pustinjskih nomada. Neki od saudijskih specijaliteta su: kabsa, qirānmaāzῑz, mandî, maʽṣūbarkaʽaῑda i dr. Društveni život Saudijaca je nazamisliv bez arapske kahve i hurmi.

Narodna nošnja u Saudijskoj Arabiji za muškarce se sastoji od duge bijele galabije (ṯawb), crveno-bijelog pokrivača za glavu (šumāg), crnog obruča koji ukrašava pokrivač za glavu (ʽiqāl) i specijalnog ogrtača (bišt) koji se oblači prilikom neke svečanosti. Za žene je karakteristična duga crna haljina (ʽabāya), crna marama i veo (niqā b) koji pokriva lice. 

Estetska kultura, odnosno umjetnost Saudijske Arabije je obilježena islamskim kontekstom, stoga je razvijena kaligrafska ornamentika i stilizacija predmeta iz pojavnog svijeta bez ljudskih i životinjskih figura. Svoj procvat doživljavaju i pozorišna, dramska i kinematografska umjetnost. Tako je prvo pozorište u Saudijskoj Arabiji osnovano u Al-Qaṣῑmu 1928. godine, a od 70-ih godina 20. vijeka stasava i saudijska kinematografija koja se bavi historijskim i društvenim pitanjima.