Obrazovna djelatnost u Saudijskoj Arabiji predstavlja najznačajniju sferu ljudskog djelovanja od koje zavise sve ostale oblasti. I formalno i neformalno obrazovanje su u ovoj zemlji prešli dug razvojni period, od osnivanja Treće saudijske države kada se uspostavljaju prve formalne institucije obrazovanja pa sve do uvođenja savremenih modela obrazovanja koji podrazumjevaju cjeloživotno učenje namijenjeno svim naraštajima kako bi se odgovorilo izazovima tržišta rada te unaprijedila kvaliteta života. Saudijska Arabija u segment obrazovanja godišnje izdvaja oko 28% svojih prihoda. 

Opis

Osnovno i srednje obrazovanje

U Saudijskoj Arabiji se formalno obrazovanje sastoji od osnovne škole koja traje 6 godina nakon koje se nastavlja tzv. sekundarni ciklus koji traje 3 godine. Učenici nakon ovih 9 godina nastavljaju svoje obrazovanje u srednjoj školi koja traje 3 godine. Nakon srednje škole učenici pristupaju državnim ispitima kojima se vrednuje njihov opći uspjeh koji je ključan za nastavak školovanja na univerzitetima. Opće obrazovanje je besplatno i dostupno je svim građanima Kraljevine. U toku školovanja, učenicima su obezbijeđene besplatne knjige i prevoz. 

Visokoškolsko obrazovanje i usavršavanje

Prvi fakultet koji je osnovan u Saudijskoj Arabiji je bio Šeriatski fakultet u Mekki 1949. godine (1369 h.g.) nakon kojeg su uspostavljeni i drugi fakulteti, a prvi univerzitet koji je osnovan na teritoriji Kraljevine je Univerzitet "Kralj Saud" u Rijadu 1957. godine (1377 h.g.). Danas u Saudijskoj Arabiji postoji više od 30 državnih i privatnih univerziteta na kojima se izučavaju dodiplomske, diplomske i postdiplomske studije. Nadležnost za sve nivoe obrazovanja ima Ministarstvo prosvjete sa svojim upravama i pedagoško-prosvjetnim zavodima. 

Paralelni programi

Pored općeg modela obrazovanja, u Saudijskoj Arabiji je prisutan i model paralelne edukacije koji podrazumjeva poseban program obrazovanja namijenjen posebnim skupinama kao što su programi za talentirane i nadarene učenike, programi s posebnim naglaskom na izučavanje kur'anskih disciplina, programi za strance u skladu s planovima njihovih matičnih zemalja, te privatne škole.

Programi stipendiranja studenata

Programi stipendiranja nadarenih studenata koji su zainteresovani za nastavak školovanja i usavršavanja na nekom od međunarodnih univerziteta su uspostavljeni još od osnivanja Kraljevine kada je 1927. godine prva grupa studenata otputovala u Egipat. Program "Kralj ʽAbdullāh b. ʽAbdulʽazῑz" koji je osnovan 2005. godine se smatra najvećim programom ove vrste putem kojeg je do danas svoje akademsko obrazovanje na međunarodnim univerzitetima širom svijeta nastavilo preko 200 hiljada studenata i studentica.