Naučnoistraživačka djelatnost je jedan od ključnih sektora koje Kraljevina Saudijska Arabija afirmiše i u koje usmjerava velika ulaganjana s ciljem otkrivanja novih znanja i podizanja civilizacijskog nivoa društva. Posljednjih desetak godina, saudijski naučnici i istraživači ostvaruju veliki napredak i bilježe vrhunske uspjehe na svim naučnim poljima, naročito na polju medicinskih nauka i hemije i ostalim srodnim znanostima.

Opis

U savremenom društvu Saudijske Arabije nauka i istraživački duh postaju mehanizam i preduslov svakog racionalnog i metodološki opravdanog djelovanja. Planiranim i ciljanim strategijama, vlada Kraljevine usmjerava sve svoje kapacitete ka promociji nauke i finansiranju istraživačkih aktivnosti naučnih instituta, centara, društava i drugih organizacija, te omogućava da rezultati tih istraživanja i naučna metodologija dopru do svih građana Saudijske Arabije.

Početak osnivanja naučnoistraživačkih centara i laboratorija u Saudijskoj Arabiji se vezuje za formiranje prvih univerziteta na njenom području polovinom prošlog stoljeća. Posljednjih dvadesetak godina, obim naučnih istraživanja se znatno razvija, tako da u aprilu 2016. svjetski časopis "Nature" za naučna istraživanja objavljuje kako Saudijska Arabija zauzima 8. mjesto na rang-listi svih zemalja svijeta i vodeće mjesto među zemljama Zapadne Azije po napretku naučnih istraživanja navodeći kako je taj napredak veći za oko 85%.

U Saudijskoj Arabiji su smještene brojne institucije u okviru kojih se nalaze istraživački centri i laboratorije za ispitivanje u oblastima biološkog, informatičkog, električnog i fizikalnog inženjeringa, zatim istraživanja vezana za čisto sagorijevanje, membrane i napredne porozne materijale, hemijske katalize i dr., zatim centri u kojima se vrše klinička i zdravstvena istraživanja, te mnogobrojni instituti za proučavanje i analiziranje ekonomskih, socijalnih, pravnih, vjerskih i drugih pitanja. Neki od tih značajnijih institucija su: Institut za nauku i tehnologiju "Kralj Abdulaziz", Univerzitet "Kralj Saud", Univerzitet "Kralj Abdullah" za nauku i tehnologiju, Specijalistička bolnica i istraživački centar "Kralj Fejsal", Univerzitet "Kralj Fahd" za petrol i prirodne resurse, Univerzitet "Ummu Al-Qurā" i dr.