Arapski jezik za djecu

Kurs je namjenjen je za djecu uzrasta od 7 do 17 godina.

Kursevi arapskog jezika za djecu su podijeljeni u dvije dobne skupine, od 7 do 12 godina i od 13 do 17 godina.

Kursevi se održavaju vikendom.

Nastavni plan i program se izvodi se prema udžbenicima Tawasul, a uz udžbenike predavači koriste i dodatni materijal u vidu audio CD-ova, flashcard-a, PPT-a i ostalog materijala koji je prilagođen uzrastu učenika.

Pored navedenog, u realizaciji nastave se koriste i pametne table, te savremeno opremljena fono-labaratorija koja učenje jezika čini lakšim i zanimljivijim.

Uz pomoć stručnog nastavnog kadra djeca usvaljaju pisanje, čitanje arapskog pisma, osnove gramatike, složenije jezičke forme te se na taj način osposobljavaju za izravnu komunikaciju.

U toku akademske godine organizuju se tri upisna roka.

Upis se vrši putem online prijave koja je aktivna u upisnom roku.


KURS ARAPSKOG JEZIKA ZA DJECU
PROGRAM U TOKU AKADEMSKE GODINE
UPISI
Arapsko pismo – A0
Usvajanje osnovnih jezičkih vještina (čitanje, pisanje, izgovor)
3 upisna roka
I stepen – A1
Usvajanje vokabulara i osnova gramatike
II stepen – A2
Aktivno usvajanje vokabulara, složenije jezičke forme
III stepen – A2+
IV stepen – B1
V stepen – B1+
VI stepen – B2
Konverzacija
Praktična primjena jezika - INTERAKCIJA


Slike galerije