Poslovni engleski jezik

Pored općih kurseva engleskog jezika, u Centru se organizuju i kursevi poslovnog engleskog jezika namijenjeni studentima, osobama koji se žele pripremiti za poslovnu karijeru, usavršiti znanje i obogatiti svoj CV,  ili osobama koji već rade i žele unaprijediti svoje znanje poslovnog engleskog jezika.

Kursevi poslovnog engleskog jezika rade se po Market Leader programu (3rd edition) kojeg je razvio Pearson-Longman u saradnji sa prestižnim Financial Times časopisom i predstavlja najnapredniji program učenja poslovnog engleskog jezika.

U toku jedne akademske godine planirana su tri upisna roka.

Upis se vrši putem online prijave koja je aktivna u upisnom roku.

Svi kandidati koji prethodno nisu završili neki od nivoa kursa poslovnog engleskog jezika u našem Centru pristupaju placement testu na osnovu kojeg se određuje koji nivo kandidat može pohađati.

Jedan nivo kursa traje 6 mjeseci i podijeljen je na tri modula (A,B,C) od kojih svaki traje 8 sedmica. Nastava se izvodi dva puta sedmično u trajanju od jedan sat vremena i pedeset minuta.

Termini kursa su prilagođeni mogućnostima polaznika, te u skladu s tim kursevi se održavaju u prijepodnevnim terminima od 10.00 i 12.30 sati i poslijepodnevnim terminima od 17.00 i 19.00 sati.

Na kraju svakog modula, polaznici rade pismeni test koji je uslov za prelazak na naredni modul.

Po završetku sva tri modula polaže se finalni ispit na osnovu čijeg rezultata se stiče certifikat.

KURS POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA
PROGRAM U TOKU AKADEMSKE GODINE
UPISI


POSLOVNI ENGLESKI JEZIK
Market Leader


Elementary nivo
3 upisna roka
Pre-Intermediate nivo
Intermediate nivo