O Centru

Kulturni centar "Kralj Fahd" je kulturni centar Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini. Inicijativom Njegove ekselencije Kralja Selmana b. Abdul Aziza osnovan je 2000. godine u cilju učvršćivanja prijateljskih veza, naučne saradnje i kulturne razmjene između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine.

Kulturni centar "Kralj Fahd" teži saradnji sa društvenom zajednicom i pružanju podrške intelektualnom i društvenom razvoju Bosne i Hercegovine, prateći savremene tokove u društvu i obrazovanju.

Edukativni programi

Od osnivanja do danas, Kulturni centar "Kralj Fahd" postao je prepoznatljiva institucija koja je svojim kapacitetima usmjerena ka zadovoljavanju potreba građana u različitim oblastima edukacije, što potrđuje i cifra od preko 47500 zadovoljnih korisnika. Sve usluge su besplatne i dostupne svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihov spol, nacionalnu i religijsku pripadnost.

Osnovne informacije

 • Visokokvalificirani nastavni kadrovi s bogatim iskustvom i znanjem, nastavu prilagođavaju zahtjevima i očkivanjima polaznika koristeći pri tome najsavremenije metode podučavanja
 • Kabineti u kojima se održava nastava klimatizirani su i savremeno opremljeni računarskom i audio-vizuelnom opremom
 • Upisi na edukativne programe u toku akademske godine vrše se 3 odnosno 4 puta, zavisno od oblasti
 • Upisi se vrše isključivo online www.kf-cc.ba
 • Nastava na kursevima odvija se dva puta sedmično u četiri termina koja su prilagođena mogučnostima polaznika
 • Nakon uspješno položenog zavrešnog ispita polaznik dobija certifikat

Politika kvaliteta


Kulturni centar „Kralj Fahd“ u Sarajevu teži ka tome da postane primjer u premoštavanju kulturnih razlika za centre širom svijeta. Oslanjajući se u ostvarivanju ove vizije na jasno definisanu misiju i specificirane strateške ciljeve, Centar nastoji da je kroz sljedećih sedam javnih oblasti rada u potpunosti ostvari: prevođenje, autorstvo i publikacija, naučna saradnja i kulturna razmjena, periodični kulturni programi, izložbe i konferencije, podučavanje arapskog jezika te edukativni i programi obuke.

 U oblasti svog djelovanja, Centar primjenjuje ovaj model rada, stremeći ka tome da izgradi mostove pri sticanju obrazovanja i raspodjele znanja, iskustava i kulture između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine, na nivou pojedinaca, institucija i univerziteta. Time bi postao poveznicom između kultura dva prijateljska naroda, koji se odlikuju drevnom baštinom, slavnom povijesti, običajima i naučnim dostignućima.

 1. Povećati broj programa i projekata kroz sveukupni obim aktivnosti Centra pri tome podižući kvalitet svakog pojedinačno;
 2. Intenzivirati kontakte između Centra i lokalnog okruženja prezentirajući rad Centra;
 3. Uspostaviti i razvijati odnose sa medijima;
 4. Povećavati broj visokoobrazovanih i stručnih kadrova (VSS, VŠS) kako vanjskih saradnika, tako i stalno zaposlenih;
 5. Djelovati proaktivno u postojećem okruženju u pravcu razvoja svijesti o potrebi saradnje i razmjene iskustava kroz različite konkretne aktivnosti koje vode prema očuvanju životne okoline;
 6. Povezivati postojeći QMS kroz direktne relacije i korelacije sa matičnim ministarstvom Kraljevine Saudijska Arabija u funkcionalno jedinstven sistem upravljanja kvaliteta.

Uvjereni smo da se gore navedeni ciljevi mogu ostvariti usvojenom strategijom, pažljivim planiranjem, organizacijom, te realizacijom i potpunom kontrolom procesa i aktivnosti koje se odvijaju u Kulturnom centru „Kralj Fahd“.

Direktor, uprava i Q-menadžer Kulturnog centra „Kralj Fahd“ su se jednoglasno složili da su definisani ciljevi za održanje i unapređenje kvaliteta Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u potpunosti komplementarni i kompatibilni sa ciljevima jačanja veza između Kraljevine Saudijske Arabija i Bosne i Hercegovine.

Direktor Kulturnog centra "Kralj Fahd"