Državno prvenstvo tradicionalnog karatea


U sportskoj dvorani KC “Kralj Fahd” održano državno prvenstvo tradicionalnog karatea Bosne i Hercegovine.

18 12, 2017